O projekte

Čo je EDUKA ?

Špičkových odborníkov nevychováva len prax pri lôžku pacienta, zdravotníci sa musia vzdelávať a sledovať rýchlomeniace sa trendy v medicíne počas celého svojho pôsobenia. Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov považujeme za jednu z našich priorít a neustále zlepšujeme podmienky ich profesionálneho rastu. Novootvorené moderné školiace stredisko prinesie nové možnosti a príležitosti na organizáciu prednášok, seminárov, kongresov alebo workshopov nielen pre lekárov a ostatný personál našej nemocnice, ale aj pre organizáciu podujatí s celoslovenskou pôsobnosťou. Priestory ponúkame na organizáciu vzdelávacích akcií aj externým subjektom.

O projekte 1
drive02